Programa das xornadas

Programa das xornadas

es Leer en castellano

 

Descargar díptico

VENRES, DÍA 18 DE FEBREIRO

9:00 Recepción e entrega de credenciais

9:30 Apertura das Xornadas

10:00 Relatorio 1: “Últimas novidades legais e xurisprudenciais sobre a situación do menor”

Relatora: Eva Martínez Gallego.
Maxistrada titular do Xulgado de Familia de Salamanca.
Coloquio

11:10 Relatorio 2: “Taller sobre técnicas de comunicación: Comunicarse para mellorar as relacións”

Relatora: Marcela Parga Fernández.
Avogada, experta en conciliación e resolución de conflitos.
Coloquio

12:20 Pausa café

12:50 Relatorio 3: “Xurisprudencia do Tribunal Supremo en materia de Familia”

Relator: Agustín Pardillo Hernández.
Maxistrado. Letrado do Gabinete Técnico daSala Primeira do TS.
Coloquio

14:00 Xantar libre

16:30 Relatorio 4: “Divorcio e separación con elemento Estranxeiro. Especial consideración ao novo Regulamento europeo para os conflitos familiares internacionais”

Relatora: Irene Culebras Llana.
Avogada. Doutora en Dereito.
Coloquio

17:40 Mesa redonda sobre violencia de xénero. Coordinan: María Fernanda Álvarez Pérez e Beatriz Núñez Vázquez. Avogadas

Interveñen:

  • María Jesús García Pérez. Maxistrada Xulgado Violencia sobre a Muller nº1 A Coruña.
  • Antonio Ramos Valverde. Xuíz de adscrición Territorial TSJ de Galicia, con destino en Xulgado Violencia sobre a Muller nº 1
  • Fernando Martínez Quiroga. Fiscal coordinador Sección Violencia de Xénero. A Coruña.
  • Eva María Martínez Gallego. Titular do Xulgado de Familia de Salamanca

Coloquio

19:30 Fin da primeira xornada

SÁBADO, DÍA 19 DE FEBREIRO

10:00 Relatorio 5: “Análise da Lei 8/2021 do 2 de xuño”. Ultima xurisprudencia do T.S. sobre aplicación da Lei 8/2021, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica.”

Relator: José Luis Seoane Spiegelberg
Maxistrado da Sección Primeira do Tribunal Supremo.
Coloquio

11:20 Pausa café

11:45 “Mesa redonda: Lei 8/2021. Análise das cuestións que suscita a aplicación práctica da lei.” Coordina: Miguel Vieito Villar. Avogado

Interveñen:

  • Zayda Sierra Sánchez. Letrada do Servizo de Inspección especializada en xulgados de familia e capacidade
  • Balbino Ferreirós Pérez. Maxistrado
  • Carmen Pedreira. Letrada da Administración de Xustiza
  • Víctor Peón Rama. Notario

13:30 Clausura das Xornadas