Benvida

es Leer en castellano

noite

 

Os días 27 e 28 de xaneiro de 2017 celebrarase na Coruña (Galicia) a segunda edición das Xornadas de Dereito de Familia, organizadas polo Consello da Avogacía Galega y o Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña en colaboración coa Asociación Española de Abogados de Familia.

Estas Xornadas, que supoñen un punto de encontro para os profesionais que se dedican ao dereito de familia, celebraranse na Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) durante os seus dous días de desenvolvemento.

Con aforo limitado, nelas daranse cita prestixiosos xuristas para abordar cuestións de máxima actualidade relativas ao ámbito da familia tales como as consecuencias do recoñecemento da filiación por compracencia, a sociedade de gananciais como patrimonio separado, a segunda oportunidade, a fiscalidade nas crises familiares, expedientes de xurisdición voluntaria en materia de familia e sucesións, así como unha análise achega do funcionamento da mediación intrajudicial.