Benvida

es Leer en castellano

noite

 

Os días 16 e 17 de marzo do 2018 celebrarase na Coruña (Galicia) a terceira edición das Xornadas de Dereito de Familia, organizadas polo Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña e o Consello da Avogacía Galega, en colaboración coa Asociación Española de Abogados de Familia.

Estas xornadas, que supoñen un punto de encontro para os profesionais que se dedican ao dereito de familia, celebraranse na Fundación Barrié.

Con aforo limitado, nelas daranse cita prestixiosos xuristas para abordar cuestións de máxima actualidade relativas ao ámbito da familia tales como as novidades xurisprudenciais nesta rama do dereito, os plans de parentalidade como novas ferramentas da mediación familiar, o divorcio internacional, a Segunda Oportunidade, así coma unha análise acerca dos procedementos civís e violencia de xénero con todos os axentes que interveñen neles.

Esta edición pecharase cunha innovadora forma de debate, os diálogos xurídicos, unha conversa entre dous destacados profesionais do mundo do dereito sobre os novos paradigmas das relacións familiares e a súa repercusión no dereito de familia.