Programa das xornadas

Programa das xornadas

es Leer en castellano

Descargar díptico

VENRES, DÍA 12 DE MAIO

9:00 Recepción e entrega de credenciais.

9:30 Apertura das Xornadas.

10:00 Relatorio 1: “A nova consideración da Segunda Oportunidade e a súa incidencia en supostos de ruptura matrimonial”.

Relatora: Amelia María Pérez Mosteiro.
Maxistrada. Titular do Xulgado do Mercantil Nº3 de Pontevedra con sede en Vigo.
Coloquio

11:15 Relatorio 2: “Procesos de execución en materia de familia”.

Relatora: Eva María Martínez Gallego.
Maxistrada. Titular do Xulgado de Familia de Salamanca.
Coloquio

12:30 Pausa café.

13:00 Relatorio 3: “Finalidade, requisitos e contido do informe sicosocial en procedementos de familia”.

Relatora: Francisca Fariña Rivera.
Catedrática de Psicología Xurídica do Menor na Universidade de Vigo.
Coloquio

14:15 Xantar libre

16:40 Relatorio 4: “Fiscalidade en asuntos de Dereito de Familia e discapacidade”.

Relator: David Platero López de Turiso.
Avogado.
Coloquio

18:00 MESA REDONDA: Análise e aplicación da Lei 8/2021 para o apoio ás persoas con discapacidade. 

Coordina: Miguel Vieito Villar. Avogado.

Interveñen:

  • Zayda Sierra Sánchez. Letrada do Servizo de Inspección
    especializada en xulgados de familia e capacidade: Aspectos procesuais. Cuestións controvertidas suscitadas na práctica.
  • Víctor Peón Rama. Notario: Medidas voluntarias de apoio “típicas” e “atípicas”.
  • Irene Culebras Llana. Avogada. Doutora en Dereito: Garda de feito.
  • Francisco Manuel Ordóñez Armán. Notario: O dereito de sucesións na Lei 8/2021..
  • Eva María Martínez Gallego. Maxistrada. Titular do Xulgado de Familia de Salamanca: Medidas xudiciais de apoio.

Coloquio

19:30 Testemuño real: Función de coidadores e curadores.

20:00 Fin da primeira xornada.

SÁBADO, DÍA 13 DE MAIO

10:00 Relatorio 5: “Análise da recente xurisprudencia do Tribunal Supremo en asuntos de familia, discapacidade e filiación”.

Relator: José Luis Seoane Spiegelberg.
Maxistrado da Sección Primeira do Tribunal Supremo.
Coloquio

11:40 Pausa café.

12:10 Relatorio 6: “Cuestións de actualidade na liquidación dos rexímenes matrimoniais”.

Relator: Ángel Rebolledo Varela.
Catedrático de Dereito Civil da Universidade de Santiago de Compostela.
Coloquio

13:30 Clausura das Xornadas.